1031/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 26 och 36 § företagsinteckningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i företagsinteckningslagen av den 24 augusti 1984 (634/1984) 26 och 36 § som följer:

26 §
Rättelse av felaktigt avgörande och oriktig registeranteckning

På rättelse av ett felaktigt avgörande i ett företagsinteckningsärende samt av en oriktig uppgift i företagsinteckningsregistret tillämpas förvaltningslagen (434/2003).

36 §
Sändande av handlingar

I ärenden som gäller företagsinteckning skall i fråga om översändande av handlingar förvaltningslagen tillämpas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003
FvUB 6/2003
RSv 61/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.