1028/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 7 § lagen om undersökning av olyckor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 maj 1985 om undersökning av olyckor (373/1985) 7 § 2 mom. som följer:

7 §
Jäv

Nära släkting är de som avses i 28 § 2 och 3 mom. förvaltningslagen (434/2003). I fråga om verkan av jäv gäller 27, 29 och 30 § förvaltningslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003
FvUB 6/2003
RSv 61/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.