1027/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 12 § lagen om allmänna åklagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 mars 1997 om allmänna åklagare (199/1997) 12 § 2 mom. som följer:

12 §
Jäv

Nära släkting till en åklagare är de personer som avses i 28 § 2 och 3 mom. förvaltningslagen (434/2003).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003
FvUB 6/2003
RSv 61/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.