1024/2003

Utfärdat i Helsingfors den 2 december 2003

Läkemedelsverkets beslut om läkemedelsförteckning

Läkemedelsverket har med stöd av 83 § i läkemedelslagen av den 10 april 1987 (395/87) beslutat fastställa följande läkemedelsförteckning:

1 §

Läkemedel är de ämnen som har uppräknats i bilaga 1 till detta beslut.

Som läkemedel kan även betraktas:

1) droger som har uppräknats i bilaga 2 till detta beslut

2) övriga ämnen och droger som i medicinskt hänseende är jämförbara med ämnena i bilaga 1 och drogerna i bilaga 2 och som används i enlighet med 3 § i läkemedelslagen; och

3) vissa från sedvanliga läkemedel till sin form, sin sammansättning, sitt tillverkningssätt eller sin verkningsmekanism avvikande preparat eller ämnen, vilka i enlighet med vad som stadgas i 3 och 5 § i läkemedelslagen används som läkemedel. Sådana är bland annat radioaktiva läkemedelsberedningar, allergenpreparat, vaccin samt medicinska gaser.

2 §

Som läkemedel kan även klassificeras vitamin- eller mineralämnespreparat, där den i dygnsdosen ingående mängden vitamin eller mineralämne överstiger den i bilaga 3 till detta beslut nämnda mängden, samt vitamin- eller mineralämnespreparat som är avsedda för barn.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2004.

Samtidigt upphävs Läkemedelsverkets beslut av den 27 oktober 2000 om läkemedelsförteckning (977/2000).

Helsingfors den 2 december 2003

Överdirektör, professor
Hannes Wahlroos

Överprovisor
Ulla Närhi

Bilagor 1-3

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.