1022/2003

Rättelser till förordningen.

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för myntkonsten

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. lagen den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

Med anledning av den finländska myntkonsttraditionen präglas ett jubileumsmynt av guld- och silverlegering med valören 50 euro.

2 §

Jubileumsmyntets mittfält, vars diameter är 18 ± 0,5 millimeter, är av guldlegering och den ringformade delen som omger mittfältet är av silverlegering.

Guldlegeringen består av 750 promille guld, 125 promille silver och 125 promille koppar. Silverlegeringen består av 925 promille silver och 75 promille koppar.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 27,25 ± 0,1 millimeter och dess vikt 13,2 ± 0,3 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer P och M.

5 §

Jubileumsmyntets präglar framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida i mittpartiet finns en fyrkant och innanför denna en relieffigur som liknar en snöflinga. Den återstående delen av mittpartiet fylls av en plastisk relieffigur. I den omgivande cirkeln finns ett ringformat pärlband i relief och innanför det upptill relieftexten SUOMI i bågform och nedtill relieftexten FINLAND i bågform.

På myntets valörsida i mittpartiet finns en relieffigur som liknar en snöflinga, på mittpartiets vänstra sida texten 50 i relief, som en del av värdebeteckningen, och på mittpartiets högra sida eurobeteckningen € i relief. I den omgivande cirkeln finns ett ringformat pärlband i relief och innanför det nedtill i bågform årtalet 2003 i relief.

Myntets botten är spegelblank och figurens yta matt.

6 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntets präglar framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 10 december 2003.

Helsingfors den 5 december 2003

Finansminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.