1014/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av bilagan till arbetsministeriets beslut om cancerframkallande agenser

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

Ändras del A av bilagan till arbetsministeriets beslut av den 16 september 1993 om cancerframkallande agenser (838/1993) som följer:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 4 december 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Matti Kajantie

Bilaga

CANCERFRAMKALLANDE AGENSER:

A. Arbetsmetod

1) Tillverkning av auramin.

2) Arbete som medför exponering för polycykliska aromatiska kolväter.

3) Arbete som medför exponering för damm, ångor och dimmor, som uppstår vid rostning av nickelkopparsten och elektrisk raffinering.

4) Metod för tillverkning av kraftigt sur isopropylalkohol.

5) Arbete som medför att arbetstagaren exponeras för finfördelat damm av ek eller bok.


Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.