1013/2003

Given i Helsingfors den 4 december 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om den myndighet som beviljar kompetensbrev för laddare och om den utbildning som krävs för erhållande av kompetensbrev

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 14 februari 2002 om den myndighet som beviljar kompetensbrev för laddare och om den utbildning som krävs för erhållande av kompetensbrev (124/2002) 4 § 2 mom. samt 6 och 7 § som följer:

4 §
Repetitionskurser

Den som ansöker om förnyande av kompetensbrev skall anmäla sig till repetitionskursen genom en anmälan till kursarrangören eller den i 2 § avsedda myndigheten senast två månader innan kompetensbrevet upphör att gälla.

6 §
Examensavgifter och ersättningar

Examinatorn för en laddarkurs kan ta ut en examensavgift på 50 euro hos den sökande. Om examen på den sökandes begäran sker någon annanstans än på examinatorns hem- eller tjänstgöringsort, kan examinatorn dessutom ta ut en ersättning för resekostnaderna.

Repetitionskursens arrangör kan hos deltagarna samt en avgift där skäligt arvode och kostnader ingår.

7 §
Anmälan som skall göras till nämnden för laddarutbildning

Ledaren för en laddarkurs och repetitionskurs skall i god tid innan kursen inleds lämna nämnden för laddarutbildning uppgift om kursprogrammet och utbildarna för kursen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 4 december 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Antti Posio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.