1006/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om ändring av 4 a § lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/1978) 4 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 1121/1996, som följer:

4 a §

De skatter, avgifter och andra prestationer som avses i 1 § skall betalas till penninginrättningar. Betalaren svarar för utgifterna för betalningen. Genom förordning av finansministeriet bestäms om sådana betalningsställen som tar emot prestationer utan att uppbära avgift för utgifterna för betalningen. Skattestyrelsen meddelar föreskrifter om de identifieringsuppgifter som skall ges och det förfarande som skall iakttas vid betalningen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 107/2003
FiUB 25/2003
RSv 65/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.