1005/2003

Given i Helsingfors den 5 december 2003

Lag om skatteskalorna för 2004

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Vid beskattningen för 2004 fastställs den inkomstskatt som enligt inkomstskattelagen (1535/1992) skall betalas till staten för förvärvsinkomst och den förmögenhetsskatt som enligt förmögenhetsskattelagen (1537/1992) skall betalas till staten i enlighet med skatteskalorna och skatteprocentsatserna i denna lag.

2 §

Den progressiva inkomstskatteskalan är följande:

Beskattningsbar förvärvsinkomst, euro Skatt vid nedre gränsen, euro Skatt på den del av inkomsten som överskrider den nedre gränsen, %
11 700―14 500 8 11
14 500―20 200 316 15
20 200―31 500 1 171 21
31 500―55 800 3 544 27
55 800― 10 105 34
3 §

Den progressiva förmögenhetsskatteskalan är följande:

Beskattningsbar förmögenhet, euro Skatt vid nedre gränsen, euro Skatt på förmögenhet som överskrider den nedre gränsen, %
185 000― 80 0,9
4 §

För samfund är procentsatsen för förmögenhetsskatten 1.

5 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 48/2003
FiUB 23/2003
RSv 63/2003

Helsingfors den 5 december 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Antti Kalliomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.