978/2003

Given i Helsingfors den 27 november 2003

Undervisningsministeriets förordning om avgifter för prestationer vid Statens konstmuseum

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:

1 §

För utförseltillstånd som avses i lagen om begränsning av utförseln av kulturföremål (115/1999) uppbärs en fast avgift på 54 euro. För tillstånd som avses i lagens 7 § 3 mom. behöver avgiften likväl inte tas ut enligt prövning av Statens konstmuseum.

2 §

De övriga prestationer som avses i 7 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och vilka Statens konstmuseum prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) konstutställningar,

2) multikonstnärliga framföranden och andra program,

3) publikationer och andra produkter avsedda för försäljning,

4) konserveringsforskning och konserveringsrådgivning,

5) utbildnings- och konsulttjänster,

6) informations-, bild- och utlåningstjänster,

7) användning av databaser och annan direktanvändning,

8) tjänster som ansluter sig till depositionsverksamhet,

9) användning av lokaler, samt

10) andra beställda prestationer och sakkunnigtjänster.

3 §

Begränsad användning av samlingar, bild- och informationsmaterial samt register i museets lokaler är avgiftsfri självservice.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till den 31 december 2006.

Helsingfors den 27 november 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Regeringsråd
Erkki Norbäck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.