972/2003

Given i Helsingfors den 28 november 2003

Republikens presidents förordning om ändring av 5 § förordningen om förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av kommunikationsministern,

ändras i förordningen av den 22 maj 1992 om förtjänstmedalj för trafiksäkerhetsarbete (445/1992) 5 §, som följer:

5 §

Förtjänstmedaljen förlänas av kommunikationsministern på framställning av Trafikskyddets styrelse.

Medaljen åtföljs av ett tillägnelsebrev.

Trafikskyddet för en förteckning över dem som förlänats förtjänstmedaljen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Helsingfors den 28 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.