963/2003

Utfärdat i Helsingfors den 19 november 2003

Finansministeriets förordning om när Statistikcentralens prestationer skall vara avgiftsbelagda

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992):

1 §

I 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Statistikcentralen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är följande, som sänds på beställning eller står att få som färdiga:

1) publikationer och tidningar inom statistikens område samt leveranskostnader för dessa;

2) undersökningar och andra sakkunnigtjänster;

3) bearbetning av forskningsmaterial och annat material samt tjänster som hänför sig därtill;

4) register- och databastjänster;

5) användning av lokaler och anordningar som är i Statistikcentralens besittning;

6) kopior av dödsattester med undantag av sådana som anges i 15 § 2 mom. lagen om utredande av dödsorsak (459/1973);

7) det statistikvetenskapliga centralbibliotekets fjärrlånetjänster;

8) fotokopior och andra avskrifter;

9) andra prestationer jämförbara med dem som nämns ovan.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004 och gäller till och med den 31 december 2006.

Helsingfors den 19 november 2003

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Konsultativ tjänsteman
Anja Simola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.