958/2003

Given i Helsingfors den 21 november 2003

Lag om ändring av 1 och 2 § lagen om minskning av det garantibelopp som staten 1999 betalar till folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 december 1998 om minskning av det garantibelopp som staten 1999 betalar till folkpensionsanstalten (910/1998) 1 § 2 mom. och 2 §, sådana de lyder i lag 1208/2001, som följer:

1 §

Folkpensionsanstalten svarar med sina egna medel för finansieringen av det i 1 mom. nämnda beloppet på 84 093 963 euro till utgången av 2005.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller till och med den 31 december 2005.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 43/2003
ShUB 12/2003
EV 33/2003

Helsingfors den 21 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.