945/2003

Given i Helsingfors den 21 november 2003

Lag om ändring av 14 kap. 3 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 14 kap. 3 § 2 och 4 mom. som följer:

14 kap.

Särskilda bestämmelser

3 §
Finansieringen av förmånerna

Grunddagpenningen och den därtill anslut-na barnförhöjningen betalas av statens medel och intäkter av löntagares arbetslöshetsför-säkringspremie. Arbetsmarknadsstödet samt ersättning för uppehälle enligt 7 kap. 8 § i denna lag och enligt 10 kap. 3 § 3 mom. lagen om offentlig arbetskraftsservice betalas av statens medel. Staten skall månatligen till Folkpensionsanstalten betala förskott för grunddagpenningen, arbetsmarknadsstödet och ersättningar för uppehälle så att förskot-tens belopp motsvarar det belopp som det beräknas att staten skall betala det året och att förskottet räcker till för att täcka utgifterna under varje månad. De förvaltningskostnader som Folkpensionsanstalten förorsakas av verksamhet enligt denna lag skall räknas till anstaltens förvaltningskostnader.


Vad som i 1―3 mom. bestäms om arbetslöshetsdagpenning, arbetsmarknadsstöd och barnförhöjning tillämpas också på arbetslöshetsförmåner som betalas som utbildningsdagpenning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 98/2003
AjUB 5/2003
RSv 48/2003

Helsingfors den 21 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.