926/2003

Given i Helsingfors den 14 november 2003

Lag om ändring av 7 kap. 8 § lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 7 kap. 8 § 2 mom. som följer:

7 kap.

Allmänna bestämmelser om arbetsmarknadsstöd

8 §
Ersättning för uppehälle

Till en mottagare av arbetsmarknadsstöd som deltar i arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte betalas i ersättning för uppehälle 8 euro för varje dag som den arbetslöse deltar i verksamhet enligt den i 5 § lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte avsedda aktiveringsplanen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på ersättning för uppehälle som hänför sig till tiden efter att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 45/2003
AjUB 2/2003
RSv 31/2003

Helsingfors den 14 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.