925/2003

Given i Helsingfors den 14 november 2003

Lag om ändring av 10 kap. 3 § lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 10 kap. 3 § 1 och 2 mom. som följer:

10 kap.

Ersättning för kostnader för uppehälle

3 §
Rätt till ersättning för uppehälle

Studerande har rätt att få 8 euro per dag i ersättning för uppehälle som ersättning för de resekostnader och övriga kostnader för uppe-hälle som föranleds av deltagandet i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning.

Om en studerande deltar i arbetskraftspoli-tisk vuxenutbildning utanför sin pendlingsregion, betalas i förhöjd ersättning för uppehälle 16 euro per dag. Rätt till förhöjd ersättning för uppehälle har också en studerande

1) som inom sin pendlingsregion deltar i utbildning som ordnas utanför hans eller hennes hemkommun,

2) som åsamkas inkvarteringskostnader på grund av deltagande i utbildning, och

3) som uppvisar ett hyresavtal eller någon annan tillförlitlig utredning om kostnaderna för inkvartering.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Lagen tillämpas på ersättning för uppehälle som hänför sig till tiden efter att lagen har trätt i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 45/2003
AjUB 2/2003
RSv 31/2003

Helsingfors den 14 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.