913/2003

Given i Helsingfors den 14 november 2003

Lag om ändring av 5 § lagen om ekonomiska rådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 januari 1966 om ekonomiska rådet (2/1966) 5 §, sådan den lyder i lag 1059/1978, som följer:

5 §

Ekonomiska rådet är underställt statsrådets kansli.


Denna lag träder i kraft den 1 december 2003.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 72/2003
GrUB 3/2003
RSv 37/2003

Helsingfors den 14 november 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Statsminister
Matti Vanhanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.