907/2003

Given i Helsingfors den 6 november 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 6 november 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (806/1998) 12 § 1 mom. 1 och 4 punkten, sådana de lyder i förordning 951/2001, som följer:

12 §
Beräkning av priserna per enhet för yrkeshögskolor

De priser per enhet per examen vid yrkeshögskolorna som avses i 20 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet är högre än priserna per enhet i annan utbildning som leder till samma examen som följer:

1) 100 procent i utbildningsprogrammet för brandbefäl, vilket leder till yrkeshögskoleexamen i teknik;

4) 20 procent i utbildningsprogrammet för tandteknik, vilket leder till yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området och 90 procent i utbildningsprogrammet för brottspåföljdsområdet som leder till samma examen; samtDenna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Förordningen tillämpas första gången när priserna per enhet för år 2004 bestäms.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 6 november 2003

Undervisningsminister
Tuula Haatainen

Äldre regeringssekreterare
Marjatta Lindqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.