900/2003

Given i Helsingfors den 3 november 2003

Utrikesministeriets förordning om ändring av 96 § arbetsordningen för utrikesministeriet

I enlighet med utrikesministeriets beslut

ändras i arbetsordningen för utrikesministeriet av den 28 mars 2003 (286/2003) 96 § 2 mom. som följer:

96 §
Övergångsbestämmelse

I samband med att denna arbetsordning träder i kraft, på handelspolitiska avdelningen dock under år 2003, kan två biträdande avdelningschefer förordnas. Ställföreträdarordningen för de biträdande avdelningscheferna skall fastställas i beslutet om förordnande till uppgift.Denna förordning träder i kraft den 6 november 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 november 2003

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Lagstiftningsråd
Ari Rouhe

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.