876/2003

Given i Helsingfors den 22 oktober 2003

Statsrådets förordning om ändring av tingsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till tingsrättsförordningen av den 28 juni 1993 (582/1993) en ny 25 b § som följer:

Internationell rättshjälp
25 b §

Tingsrätten är den domstol som enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur är behörig att ta upp bevis enligt nämnda förordning så som Finland meddelar för verkställighet av förordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

Rådets förordning (EG) nr 1206/2001; EGT nr L 174, 27.6.2001, s. 1

Helsingfors den 22 oktober 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsråd
Asko Välimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.