869/2003

Given i Helsingfors den 24 oktober 2003

Lag om ändring av 13 § inkomstskattelagen för gårdsbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/1967) 13 § 1 mom. 2 och 3 punkten, sådana de lyder i lag 1099/2001, som följer:

13 §

Den skattskyldige har rätt att från nettoinkomsten av skogsbruket på gårdsbruksenheten separat dra av betalda utgifter på nedan nämnda villkor:


2) utgifterna för skogsförnyelse (förnyelseavdrag) som på området för naturlig förnyelse är 160 euro per hektar, på såddområdena 340 euro per hektar och på planteringsområdena 650 euro per hektar,

3) utgifterna för vård av plantbeståndet (plantbeståndsavdrag) som är 170 euro per hektar,Denna lag träder i kraft den 1 november 2003.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2003.

RP 36/2003
FiUB 10/2003
RSv 23/2003

Helsingfors den 24 oktober 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.