858/2003

Given i Helsingfors den 10 oktober 2003

Lag om ändring av 20 § lagen om statliga affärsverk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 20 december 2002 om statliga affärsverk (1185/2002) 20 § 2 mom. som följer:

20 §
Övergångsbestämmelser

Utan hinder av 1 mom. tillämpas på Luftfartsverket och Forststyrelsen lagen om statens affärsverk till och med den 31 december 2004.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 37/2003
FiUB 11/2003
RSv 24/2003

Helsingfors den 10 oktober 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.