854/2003

Given i Helsingfors den 10 oktober 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 3 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2003

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2003 av den 11 februari 2003 (97/2003) 3 § 2 och 3 punkt samt

fogas till 3 § sådan den lyder i förordning 275/2003 ett nytt 4 och 5 punkt som följer:

3 §

Som undantag från föreskrifterna ovan i 1 och 2 §:


2) norr om 63°30'N latitud (ICES delområdet 31) tillämpas varken veckobegränsningen eller foderfiskets veckobegränsning för fiskefartyg vars längd mellan perpendiklarna understiger 17 meter;

3) söder om 58°30'N latitud (ICES delområdena 22-28) är det kontinuerliga foderfiskeförbudet i kraft 17.2―31.12;

4) söder om 59°30'N latitud (ICES delområdena 22-29S) och öster om 23°00'E longitud på Finska viken (ICES delområdet 32) tillämpas inte veckobegränsning; och

5) norr om 58°30'N latitud och söder om 59°30'N latitud (ICES delområdet 29S) samt öster om 23°00'E longitud på Finska viken (ICES delområdet 32) tillämpas inte foderfiskets veckobegränsning.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2003.

Helsingfors den 10 oktober 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.