853/2003

Given i Helsingfors den 8 oktober 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalningar av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2001

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning av den 20 februari 2002 om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2001 (136/2002) bilaga 2, sådant detta lagrum lyder i jord- och skogsbruksministeriets förordning 590/2002, som följer:

1 §

Bilaga 2 till jord- och skogsbruksministeriets förordning om betalning av ersättningar för översvämningsskador under den första hälften av 2001 (136/2002), sådant detta lagrum lyder i jord- och skogsbruksministeriets förordning 590/2002, ändras i enlighet med denna förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förord-ningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 oktober 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Mikko Jortikka

Bilaga 2

ANSLAG SOM BEVILJATS KOMMUNERNA
Kommun Anslag (euro)
Alavus 1 508,31
Ilmajoki 9 099,47
Peräseinäjoki 686,21
Reisjärvi 2 446,80
Sievi 1 372,41
Taivalkoski 1 345,50
Björneborg 1 907,92
Malax 18 914,41
Pello 59 487,73
Pudasjärvi 15 056,18
Rovaniemen mlk 15 064,26
Simo 4 375,58
Torneå 6 189,32
Övertorneå 43 501,47
Tervola 9 687,62

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.