833/2003

Given i Helsingfors den 26 september 2003

Lag om ändring av 34 kap. i en lag om ändring av strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 30 december 1998 om ändring av strafflagen 34 kap. 12 § och

fogas till kapitlet en ny 13 §, i stället för den 13 § som upphävts genom lag 17/2003, som följer:

34 kap.

Om allmänfarliga brott

13 §
Juridiska personers straffansvar

På kärnladdningsbrott och på förberedelse till allmänfarligt brott enligt 9 § 2 mom. tillämpas vad som bestäms om juridiska personers straffansvar.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 40/2003
LaUB 2/2003
RSv 21/2003

Helsingfors den 26 september 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.