822/2003

Given i Helsingfors den 25 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om militär luftfart

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från försvarsministeriet,

ändras i förordningen den 7 juni 1996 om militär luftfart (387/1996) 3 § som följer:

3 §
Den militära luftfartsmyndigheten

Flygstaben skall sörja för säkerheten inom och övervakningen av den militära luftfarten samt för andra myndighetsuppgifter som gäller den militära luftfarten, inklusive iakttagandet av flygplatsens miljötillstånd till den del tillståndsbestämmelserna gäller försvarsmakten.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

Helsingfors den 25 september 2003

Försvarsminister
Seppo Kääriäinen

Äldre regeringssekreterare
Timo Turkki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.