812/2003

Given i Helsingfors den 18 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av 24 § jaktförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i jaktförordningen av den 12 juli 1993 (666/1993) 24 § 1 mom. 7 punkten, sådan den lyder i förordning 479/2000, som följer:

24 §
Allmänna fredningstider

Viltet är fridlyst som följer:


7) östersjövikare 16.10―15.4 och 1.6―31.8 samt gråsäl 1.1―15.4;Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

Helsingfors den 18 september 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Sami Niemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.