809/2003

Given i Helsingfors den 18 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om ordningsbotsförseelser

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet,

fogas till förordningen den 21 maj 1999 om ordningsbotsförseelser (610/1999) en ny 13 c § som följer:

13 c §
Förseelser mot ordningslagen

För förseelser mot ordningslagen (612/2003) kan ordningsbot föreläggas som följer:

1) 35 euro för störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten enligt 3 §,

2) 20 euro för intagande av rusmedel i strid med förbudet i 4 § 1 mom.,

3) 50 euro för försummelse av aktsamhetsplikten för förhindrande av fara enligt 5 § för ägaren eller innehavaren av en byggnad eller konstruktion eller en företrädare för dem,

4) 35 euro för användande av ljus eller reklam i strid med förbudet i 6 § 1 mom. eller för sådant olovligt avlägsnande eller skadande av kungörelse eller meddelande som avses i 2 mom. i nämnda paragraf,

5) 50 euro för köp eller erbjudande mot betalning av sexuella tjänster i strid med förbudet i 7 § 1 mom.,

6) 20 euro för tömning av tarmen eller urinering i strid med förbudet i 7 § 2 mom.,

7) 35 euro för ordnande av föreställningar i strid med förbudet i 7 § 3 mom.,

8) 35 euro för försummelse av skyldigheten att säkerställa tillträde till byggnad enligt 8 § för ägaren eller innehavaren eller en företrädare för dem,

9) 20 euro för innehav i strid med förbudet i 13 § av ämnen som lämpar sig för klottring,

10) 20 euro för försummelse av skyldigheten i samband med djurhållning enligt 14 § 1 mom.,

11) 20 euro för ridning eller körning i strid med förbudet i 15 § 1 mom.,

12) 35 euro för ringa brott mot bestämmelserna i 18 § om föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

Helsingfors den 18 september 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör
Jan Törnqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.