808/2003

Given i Helsingfors den 18 september 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

ändras i statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om statsrådets kansli (459/2003) 5 § 5 mom. och 7 § 1 mom., som följer:

5 §
Statsrådets kanslis tjänstemän

Chefen för EU-sekretariatet har titeln statssekreterare för EU-ärenden och biträdande chefen för EU-sekretariatet titeln understatssekreterare för EU-ärenden. Generalsekreteraren för ekonomiska rådet har titeln understatssekreterare för ekonomiska ärenden.

7 §
Tillsättande av tjänster och utnämnande till tjänsteförhållande för viss tid

Angående utnämning av statssekreterare, understatssekreterare, programdirektörer, avdelningschefer, regeringsråd, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare gäller vad som bestäms i reglementet för statsrådet. Chefen för EU-sekretariatet, biträdande chefen för EU-sekretariatet och generalsekreteraren för ekonomiska rådet utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 18 september 2003

Statsminister
Matti Vanhanen

Överinspektör
Elisa Kumpula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.