794/2003

Given i Helsingfors den 2 september 2003

Miljöministeriets förordning om formuläret för bostadsrättsavtal

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 58 § lagen den 16 juli 1990 om bostadsrättsbostäder (650/1990), sådant detta lagrum lyder i lag 127/2003:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om formuläret för bostadsrättsavtal.

2 §
Formuläret för bostadsrättsavtal

Formuläret för bostadsrättsavtal fastställs i enlighet med bilagan.

3 §
Formulärets syfte och bindande verkan

Formuläret för bostadsrättsavtal binder inte avtalsparterna. Formuläret är avsett att användas vid avtalsförhandlingar vid vilka avtalsvillkoren diskuteras och beslut om dem fattas samt när anteckningar enligt lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) görs om att bostadsrätten pantsatts, överlåtits eller upphört eller om sådant som inträffat i eller anknyter till avtalsförhållandet.

4 §
Eftertryck av blanketter enligt formuläret

Eftertryck av blanketter enligt formuläret är tillåtet. I fråga om elektroniska eller andra blanketter enligt detta formulär kan blanketter enligt avtalsdelen och enligt anteckningsdelen också hållas tillgängliga skilt för sig.

Klausulen om ministeriets fastställelse kan enbart fogas till en elektronisk eller annan blankett enligt formuläret eller till ett avtal som gjorts på en elektronisk eller annan blankett enligt detta formulär.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 september 2003.

Genom denna förordning upphävs miljöministeriets beslut av den 18 april 1991 om formuläret för bostadsrättsavtal jämte ändringar.

Helsingfors den 2 september 2003

Minister
Hannes Manninen

Regeringsråd
Seija Heiskanen-Frösén

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.