781/2003

Given i Helsingfors den 2 september 2003

Finansministeriets förordning om jubileumsmyntet för Mannerheim och S:t Petersburg 2003

I enlighet med finansministeriets beslut föreskrivs med stöd av 1 § 2 mom. lagen den 27 mars 1998 om mynt (216/1998), sådant det lyder i lag 378/2002:

1 §

Med anledning av staden S:t Petersburgs 300-årsjubileum präglas ett jubileumsmynt för Mannerheim och S:t Petersburg 2003 med valören 10 euro.

2 §

Jubileumsmyntet är av silverlegering, av vars vikt 925 promille är silver och 75 promille koppar. Halterna får variera högst ± 10 promilleenheter.

3 §

Jubileumsmyntets diameter är 38,6 ± 0,1 millimeter och dess vikt 27,4 ± 0,5 gram.

Högst 5 procent av mynten får till diametern avvika mer än ± 0,1 millimeter.

4 §

Jubileumsmynten är cirkelformiga. Bilderna och inskrifterna på de plana ytorna är placerade så att vardera sidan av myntet är på rätt led då myntet vänds som ett bokblad.

På myntet finns myntutformarens och direktörens för Ab Myntverket i Finland släktnamnsinitialer S och M.

5 §

Jubileumsmyntens präglar framgår av följande beskrivning och bilden nedan.

På myntets teckensida finns i reliefporträtt ansiktet på marskalken av Finland, Carl Gustaf Emil Mannerheim, framifrån sett. Till vänster i bågform nedifrån upp finns relieftexten SUOMI FINLAND och till höger i bågform uppifrån ned relieftexten C.G.E. MANNERHEIM.

På myntets valörsida finns Peter-Paulfästningen med dess tre torn i relief. Till vänster i bågform nedifrån upp finns relieftexten ST.PETERSBURG 1703-2003 och innanför den finns tolv eurostjärnor i en bågformig räcka. Nedanför fästningen finns årtalet 2003 vågrätt i relief och till höger om den vågrätt i relief finns värdebeteckningen 10 och nedanför den EURO.

6 §

En del av jubileumsmynten med valören 10 euro kan vara specialpräglade, varvid botten är spegelblank och figurens yta matt.

7 §

De närmare detaljerna i jubileumsmyntens präglar framgår av de originalpräglar och originalarbetsredskap som förvaras hos Ab Myntverket i Finland.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 5 september 2003.

Helsingfors den 2 september 2003

Finansminister
Antti Kalliomäki

Regeringsråd
Raine Vairimaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.