780/2003

Given i Helsingfors den 28 augusti 2003

Statsrådets förordning om ändring av 1 och 2 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets beslut av den 13 januari 1994 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts med 100 eller 75 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen (34/1994) 1 och 2 §,

sådana de lyder, 1 § delvis ändrad i förordningarna 382/2000, 897/2000, 125/2001, 489/2001 och 154/2002, 1112/2002 och 181/2003 och 2 § delvis ändrad i förordningarna 382/2000, 125/2001, 489/2001, 999/2001 och 1112/2002, som följer:

1

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen (364/1963) avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 100 procent av det belopp som överstiger den stadgade fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Diabetes 1) aspartinsulin
2) insulin glargin för behandling av typ 1 diabetes
3) glibenklamid
4) glimepirid
5) glipizid
6) humaninsulin
7) lisproinsulin
8) metformin
9) insulin (ko)
10) insulin (svin)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glaukom 1) acetazolamid
2) betaxolol, endast i ögondroppar
3) brimonidin
4) brinzolamid
5) diklofenamid
6) dipivefrin
7) dorzolamid
8) ekotiopat
9) karbakol
10) latanoprost
11) pilokarpin
12) timolol, endast i ögondroppar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kongenitala rubbningar i ämnesomsättningen 1) kaliumklorid
2) natriumklorid
3) penicillamin
4) zink
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Generell erytrodermi 1) acitretin
2) betametason
3) dexametason
4) hydrokortison
5) metylprednisolon
6) metotrexat
7) prednisolon
8) prednison
9) ciklosporin
10) triamcinolon
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 §

I 9 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda svåra och långvariga sjukdomar och vid behandling av dessa nödvändiga i 5 a § avsedda läkemedel, som ersätts med 75 procent av det belopp som överstiger den fasta självriskandelen, är:

Sjukdom Läkemedelssubstans
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dissimerade sjukdomar i bindväv, reumatoida artriter och med dem jämförbara tillstånd 1) azatioprin
2) auranofin
3) aurotiomalat
4) betametason
5) deflazakort
6) dexametason
7) fluorometolon
8) hydrokortison
9) hydroxiklorokin
10) klorambucil
11) klorokin
12) leflunomid
13) metotrexat
14) metylprednisolon
15) penicillamin
16) prednisolon
17) prednison
18) ciklosporin
19) sulfasalazin
20) cyklofosfamid
21) triamcinolon
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kronisk hypertoni 1) amilorid
2) amlodipin
3) acebutolol
4) atenolol
5) betaxolol
6) bisoprolol
7) bumetanid
8) dihydralazin
9) diltiazem
10) enalapril
11) eprosartan
12) felodipin
13) furosemid
14) hydroklorotiazid
15) imidapril
16) indapamid
17) isradipin
18) kalium
19) candesartan
20) kanrenoat
21) kaptopril
22) karvedilol
23) kinapril
24) klonidin
25) labetalol
26) lerkanidipin
27) lisinopril
28) losartan
29) metolazon
30) metoprolol
31) metyrapon
32) metyldopa
33) minoxidil
34) nifedipin
35) nilvadipin
36) nisoldipin
37) perindopril
38) pindolol
39) prazosin
40) propranolol
41) ramipril
42) celiprolol
43) sotalol
44) spironolakton
45) telmisartan
46) timolol
47) trandolapril
48) triamteren
49) triklormetiazid
50) valsartan
51) verapamil
- - - - - - - - - - - - - -

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 28 augusti 2003

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Regeringssekreterare
Minna Levander

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.