777/2003

Given i Helsingfors den 27 augusti 2003

Handels- och industriministeriets förordning om högsta halter av vissa bekämpningsmedel i frukt och grönsaker samt i spannmål, ägg och äggprodukter

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 § livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 §
Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs kommissionens direktiv 2003/69/EG av den 11 juli 2003 om ändring av bilagan till rådets direktiv 90/642/EEG beträffande gränsvärden för resthalter av klormekvat, lambda-cyhalotrin, kresoximmetyl, azoxystrobin och vissa ditiokarbamater.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 8 september 2003.

Kommissionens direktiv 2003/69/EG (32003L0069); EGT nr L 175, 15.7.2003, s. 37

Helsingfors den 27 augusti 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Vesa Tuomaala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.