766/2003

Given i Helsingfors den 22 augusti 2003

Lag om ändring av 8 § lagen om säkerhetsutredningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 mars 2002 om säkerhetsutredningar (177/2002) 8 § 1 mom. 1 punkten som följer:

8 §
Genomförande av en säkerhetsutredning

En säkerhetsutredning kan enbart bygga på registeruppgifter i

1) informationssystemet för polisärenden, informationssystemet för förvaltningsärenden och skyddspolisens funktionella informationssystem som avses i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (761/2003),Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 93/2002
FvUB 26/2002
RSv 290/2002

Helsingfors den 22 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.