760/2003

Given i Helsingfors den 19 augusti 2003

Kommunikationsministeriets förordning om ändring av 3 och 4 § kommunikationsministeriets förordning om tillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut

ändras i kommunikationsministeriets förordning av 19 december 2002 om tilltillstånd till undantag för fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (1252/2002) 3 och 4 § som följer:

3 §
Längden på fordon och fordonskombination

1. Undantag kan beviljas för fordonskombinationer vilkas längd är högst följande:

a) 16,50 meter på påhängsvagnskombination, varvid avståndet från kopplingstappens vertikalaxel till ändan av påhängsvagnen inte får överskrida 12,00 meter och avståndet från vertikalaxeln på påhängsvagnens kopplingstapp till släpvagnens axel eller boggins mittpunkt 8,15 meter,

b) 17,00 meter på påhängsvagnskombination vid transport av en för sjötransporter avsedd container som transporteras till eller från utlandet, tom eller lastad på avgångsorten och som är över 12,30 meter lång, utan last dock i enlighet med a-punkten,

c) 22,00 meter på egentlig släpvagnskombination,

d) 18,75 meter på medelaxelsläpvagnskombination, varav summan av lastutrymmenas yttre mått är högst 15,65 meter och avståndet från främre delen av dragbilens lastutrymme till bakre ändan av släpvagnens lastutrymme är högst 16,40 meter,

e) dock 19,35 meter på medelaxelsläpvagnskombination vid transport av bilar, utan last dock högst 18,75 meter.

2. Om emellertid dragbilen, en eventuell dolly och släpvagnarna i en kombination på vilken den fasta konstruktionens längd överstiger 22,00 meter, alla är försedda med låsningsfria bromsar och om kombinationens draganordningar uppfyller kraven i direktiv 94/20/EG, kan undantag beviljas en släpvagnskombination vars längd uppgår till högst 24,00 meter. I en sådan kombination har till draglastbilen kopplats

a) en två- eller fleraxlad egentlig släpvagn,

b) en dolly och en därtill kopplad påhängsvagn, eller

c) en påhängsvagn och en därtill kopplad medelaxelsläpvagn

3. Beviljas fordonskombinationen det undantag gällande kombinationslängd som avses i 1 mom. c-punkten eller 2 mom. kan samtidigt undantag från den tillåtna längden på släpvagnar beviljas.

4 §
Fordonets bredd och höjd

1. Undantag kan beviljas för fordon vilkas bredd är högst 2,60 meter.

2. Undantag kan beviljas för fordon vilkas höjd är högst 4,20 meter. För transport av en för sjötransporter avsedd container som transporteras till eller från utlandet, tom eller lastad på avgångsorten, och som är över 2,80 meter hög kan undantag beviljas för en höjd av högst 4,30 meter. Vid fordonstransporter kan undantag beviljas för en höjd av högst 4,40 meter.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.

Helsingfors den 19 augusti 2003

Kommunikationsminister
Leena Luhtanen

Överingenjör
Esko Kärki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.