757/2003

Given i Helsingfors den 21 augusti 2003

Statsrådets förordning om uppfyllande av de förpliktelser som grundar sig på Förenta Nationernas säkerhetsråds beslut om Irak

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från utrikesministeriet,

föreskrivs med stöd av 1 och 5 § lagen den 29 december 1967 om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemskap i Förenta Nationerna och Europeiska unionen (659/1967):

1 §

För uppfyllande av Finlands förpliktelser till följd av den av Förenta Nationernas säkerhetsråd den 22 maj 2003 antagna resolutionen 1483(2003), iakttas utöver rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelser med Irak och om upphävande av förordning (EG) nr 2465/1996 vad som bestäms i denna förordning.

2 §

Medel som tillhör fysiska eller juridiska personer, organ eller enheter som anges av den kommitté som tillsatts genom säkerhetsrådets resolution 661(1990) skall överföras till den utvecklingsfond för Irak som inrättats enligt säkerhetsrådets resolution 1483(2003) och som förvaltas av den irakiska centralbanken.

Vad som föreskrivs i 1 mom. gäller inte medel som omfattas av en före den 22 maj 2003 tillkommen panträtt, eller ett domstolsbeslut, ett förvaltningsbeslut eller en skiljedom.

3 §

I fråga om överträdelse av denna förordning gäller vad som föreskrivs i 4 § lagen om uppfyllande av vissa förpliktelser som grundar sig på Finlands medlemsskapp i Förenta Nationerna och Europeiska unionen.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 26 augusti 2003.

Helsingfors den 21 augusti 2003

Tf. utrikesminister, Statsminister
Matti Vanhanen

Ambassadråd
Marja Lehto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.