753/2003

Given i Helsingfors den 18 augusti 2003

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2003

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

fogas till jord- och skogsbruksministeriets förordning om begränsning av trålfisket efter strömming och vassbuk år 2003 av den 11 februari 2003 (97/2003) 4 §, sådan den lyder i förordning 370/2003, ett nytt 3 mom. som följer:

4 §

Som undantag från ovan i 1 mom. 1 punkt tillämpas maskstorleksbestämmelsen inte öster om 23°00'E longitud på Finska viken (ICES delområde 32).


Denna förordning träder i kraft den 20 augusti 2003.

Helsingfors den 18 augusti 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Fiskeriråd
Markku Aro

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.