751/2003

Given i Helsingfors den 14 augusti 2003

Statsrådets förordning om ändring av 5 § statsrådets förordning om resurser för social- och hälsovården år 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning den 17 september 2002 om resurser för social- och hälsovården år 2003 (798/2002) 5 § sådant det lyder i förordning 1338/2002, som följer:

5 §

Kommunernas självfinansieringsandel är 1 522,61 euro per kommuninvånare.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.

Helsingfors den 14 augusti 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Regeringsråd
Jouko Narikka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.