750/2003

Given i Helsingfors den 14 augusti 2003

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets beslut om allmänna villkor för bidrag och lån som beviljas för teknologisk forskning och utveckling

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

upphävs i statsrådets beslut av den 17 juni 1998 om allmänna villkor för bidrag och lån som beviljas för teknologisk forskning och utveckling (461/1998) 16―19 § och

ändras 21 § 1 mom. som följer:

21 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1998 och gäller till den 31 maj 2004.Denna förordning träder i kraft den 1 september 2003.

Helsingfors den 14 augusti 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Yngre regeringssekreterare
Tuomo Hiltunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.