716/2003

Given i Helsingfors den 8 augusti 2003

Lag om ändring av 30 § lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 30 § lagen den 30 december 1996 om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (1266/1996) ett nytt 2 mom. som följer:

30 §

Säljaren skall be passageraren visa upp sin resebiljett eller något annat motsvarande dokument samt däri tydligt och varaktigt anteckna vilket slag av produkter som säljs, mängden och försäljningsdagen samt färdriktningen. Tullstyrelsen kan på ansökan ge tillstånd till att försäljningskontrollen genomförs även på något annat sätt.


Denna lag träder i kraft den 1 september 2003.

RP 8/2003
FiUB 7/2003
RSv 15/2003

Helsingfors den 8 augusti 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Andra finansminister
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.