710/2003

Given i Helsingfors den 28 juli 2003

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Handels- och industriministeriet har

ändrat 3 § 1 mom. i handels- och industriministeriets förordning den 21 november 2001 om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer (1027/2001) samt 12 § i den avgiftstabell som utgör bilaga till förordningen, sådana de lyder i förordning 1277/2002, som följer:

3 §
Prestationer som till sitt pris avviker från självkostnadsvärdet

De prestationer som avses i 3 § 4 mom. lagen om avgifter för Patent- och registerstyrelsens prestationer och för vilka Patent- och registerstyrelsen uppbär en lägre avgift än prestationens självkostnadsvärde är följande prestationer:

1) behandling av besvär,

2) behandling av krav om ogiltigförklarande,

3) en stiftelses tillstånds- och samtyckesärenden,

4) framställning av utdrag, intyg och officiell kopia ur stiftelseregistret och föreningsregistret,

5) ärenden som gäller en förenings grund- och ändringsanmälan, förhandsgranskning samt ansökningsärenden, och

6) ärenden som gäller anmälan om bildande och ändring av ett religionssamfund, ett religionssamfunds förhandsgranskning samt ärenden som gäller anmälan om bildande och ändring av religionssamfundens registrerade lokalsamfund och församlingar.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2003.

Helsingfors den 28 juli 2003

Minister
Seppo Kääriäinen

Konsultative tjänstemannen
Markku Jänkälä

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.