704/2003

Given i Nådendal den 18 juli 2003

Lag om upphävande av 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av 33 § sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 21 november 1997 om ändring av 33 § sjukförsäkringslagen (1025/1997).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 244/2002
ShUB 55/2002
RSv 268/2002

Nådendal den 18 juli 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.