681/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Statsrådets förordning om upphävande av vissa bestämmelser i utsökningsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs i utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896 (37/1896) 1, 1 a―1 c, 2, 6 och 7 §, 10 § 2 mom., 11―13, 27, 29 och 32 §, 34 § 2 mom. samt 36 och 40 §, dessa lagrum sådana de lyder, 1 och 2 §, 10 § 2 mom. och 11 § i förordning 854/1996, 1 a―1 c och 13 § i förordning 1017/1985, 6 § i förordning 825/1982, 7 § i förordningarna 162/1985 och 1176/1995, 12 § i förordning 1637/1991, 27 § i förordning 852/1993, 29 § i förordning 950/1986, 32 § och 34 § 2 mom. i nämnda förordning 162/1985, 36 § i förordning 1132/1988 och 40 § i förordning 1590/1992.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2004.

Vid tillämpningen av förordningen iakttas i tillämpliga delar övergångsbestämmelserna i lagen om ändring av utsökningslagen (679/2003).

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2003

Justitieminister
Johannes Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.