673/2003

Given i Helsingfors den 25 juni 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om grunderna för beräkning av pensionsansvaret i fråga om pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1103/2000) 1 punkten i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 243/2003 som följer:


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2003 och den tillämpas första gången på pensionsstiftelsernas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2003.

Helsingfors den 25 juni 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.