672/2003

Given i Helsingfors den 3 juli 2003

Statsrådets förordning om ändring av bilagan till statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras bilagan till statsrådets förordning av den 27 februari 2003 om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003 (171/2003) som följer:

1 §

Bilagan till statsrådets förordning om nationella stöd för utsädesproduktion av vallväxter och stråsäd för 2003 (171/2003) ändras enligt bilagan till denna förordning.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 9 juli 2003.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 3 juli 2003

Jord- och skogsbruksminister
Juha Korkeaoja

Överinspektör
Juha Vanhatalo

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.