667/2003

Given i Helsingfors den 25 juni 2003

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om ändring av social- och hälsovårdsministeriets förordning om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut

ändras i social- och hälsovårdsministeriets förordning av den 13 december 2000 om storheter som beräknas för ansvarsfördelningen enligt 12 § lagen om pension för arbetstagare för pensionskassor som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1105/2000) 1 punkten i bilaga 1 sådan den lyder i förordning 240/2003, som följer:


Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2003 och den tillämpas första gången på pensionskassornas försäkringstekniska beräkningar som görs för år 2003.

Helsingfors den 25 juni 2003

Omsorgsminister
Liisa Hyssälä

Matematiker
Pirjo Moilanen

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.