641/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av 6 § lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/1978) 6 § 2 mom. 11 och 12 punkten, sådana de lyder, 6 § 2 mom. 11 punkten i lag 985/1994 och 6 § 2 mom. 12 punkten i lag 915/1998, samt

fogas till 6 § 2 mom., sådant det lyder i lagarna 112/1982, 56/1985, 590/1986, 127/1988, 473/1991, 981/1996, 1421/2001 och 684/2002 samt i nämnda lagar 985/1994 och 915/1998, en ny 13 punkt, som följer:

6 §

Som årsinkomst räknas likväl inte (prioriterade inkomster)


11) handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/1988),

12) förhöjning enligt 5 § lagen om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (635/2002), eller

13) förmåner som betalas från utlandet och som motsvarar de förmåner som anges som prioriterade inkomster i 2, 3, 3 a, 4, 4 a, 5, 5a, 5 b, samt 6―11 punkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 242/2002
ShUB 58/2002
RSv 298/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Tarja Filatov

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.