632/2003

Given i Helsingfors den 25 juni 2003

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om påskrifter på livsmedelsförpackningar

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

fogas till handels- och industriministeriets beslut av den 10 maj 1991 om påskrifter på livsmedelsförpackningar (795/1991) en ny 8 a § som följer:


8 a §
Angivande av kinin och koffein

Kinin och koffein som används som aromämnen i livsmedel skall anges med sina egna namn i anslutning till livsmedlets beteckning eller i ingrediensförteckningen efter ordet "arom".

Om en dryck som är färdig att konsumeras innehåller mer än 150 mg koffein/l, oavsett källa, skall den förses med följande text: "Hög koffeinhalt ( ... mg/100 ml)". Påskriften skall finnas intill dryckens beteckning. En dylik påskrift krävs inte för sådana drycker som är baserade på kaffe eller te eller tillverkade av kaffeextrakt eller teextrakt och vars beteckning innehåller ordet "kaffe" eller "te".Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2003.

Produkter som inte uppfyller kraven i denna förordning får inte saluhållas från och med den 1 juli 2004. Handel med produkter som har tillverkats och förpackats före detta datum får dock säljas slut under förutsättning att produkterna uppfyller de krav som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Kommissionens direktiv 2002/67/EG (320021L0067); EGT nr L 191, 19.7.2002, s. 20

Helsingfors den 25 juni 2003

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Överinspektör
Anne Haikonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.