621/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om ändring av vägtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/1981) 47 § 2 mom.,

ändras 1 § 1 mom. samt

fogas till 28 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag gäller trafik på väg. Bestämmelser om lagens tillämpning inom annat område finns i 5, 28 och 92 §.


28 §
Särskilda parkeringsförbud

Det är förbjudet att parkera på enskilt område utan tillstånd av fastighetens ägare eller innehavare. Parkeringsföreskrifter för ett enskilt område skall sättas upp så att de är lätta att observera.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 20/2002
FvUB 28/2002
RSv 295/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.