620/2003

Given i Nådendal den 27 juni 2003

Lag om upphävande av 23 § 1 mom. och 24 § lagen angående rätt att idka näring

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 23 § 1 mom. och 24 § i lagen den 27 september 1919 angående rätt att idka näring (122/1919) jämte ändringar.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 20/2002
FvUB 28/2002
RSv 295/2002

Nådendal den 27 juni 2003

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Kari Rajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.